ADVISORY:

Para sa lahat ng hindi nakakuha ng allowance NA NASA LISTAHAN sa tamang schedule na mga College Scholars sa CARES and SUC Scholarship (2ND SEMESTER 1ST BATCH S.Y. 2021-2022) mula July 19-21, 2022, maaari kayong muling kumuha sa Ayala Malls South Park sa July 22, 2022 (Friday) / 9:00-11:00AM at 12:00NN-2:00PM lamang. Mangyaring pumunta sa tamang oras at dalhin ang kumpletong requirements sa venue. Pagkaraan ng July 22, 2022, ang hindi makukuhang mga allowance ay ibabalik na muli sa City Treasurer's Office. Maraming salamat.


ADVISORY:

Para sa lahat ng hindi nakakuha ng allowance na NASA LISTAHAN sa tamang schedule na Senior High School (All Grade 12 ONLY) Scholars (1ST TRANCHE S.Y. 2021-2022) mula July 14-15, 2022, maaari kayong muling kumuha sa Ayala Malls South Park sa July 18, 2022 (Monday). Sundin ang schedule sa ibaba: 9:00 - 11:00AM (All Day 1 only) : ABAD - JUNTARCIEGO 12:00NN - 2:00PM (All Day 2 only): JUNTILLA - ZUNIEGA Mangyaring pumunta sa tamang oras at dalhin ang kumpletong requirements sa venue. Pagkaraan ng July 18, 2022, ang hindi makukuhang mga allowance ay ibabalik na muli sa City Treasurer's Office. Maraming salamat.

MSD

A Muntinlupa City where no child is out of school, every Muntinlupeño has access to free education and every stakeholder has an opportunity to realize his/her aspirations through comprehensive and inclusive scholarship programs.

Contact Us

Second Floor, Plaza Central Building, Poblacion 1772 Muntinlupa City

+638831-5971

[email protected]

© 2022. All Rights Reserved. Designed by M.I.S Office